Welkom lezers, nog een ‘bon aña’ toegewenst! Namens het team van de Amigoe wensen wij jullie heel veel succes voor 2019 – het jaar is begonnen en alles is van start gegaan. Het is duidelijk, de feestdagen zijn voorbij en iedereen is langzaam weer aan het werk. Met veel plezier brengen we de vijfde uitgave uit voor het schooljaar 2018/2019 van de Amigoe op School (AoS). Iedereen veel leesplezier!

Door: Tiziana La Torre
Coördinator Amigoe op School

De interesse voor de AoS is flink toegenomen, er melden zich steeds meer leerlingen bij de leerlingenredactie of ze nemen zelf het initiatief om een stuk te schrijven en sturen het via een leerkracht of rechtstreeks naar mij. Leerkrachten die via het e-mailadres hebben aangegeven dat hun school graag meedoet aan de AoS krijgen elk maand een e-mail met interessante onderwerpen, mogelijkheden voor interviews en ideeën voor de leerlingen die graag willen meeschrijven in de AoS. Je kunt de onderwerpen als ‘guidelines’ zien, je kunt uiteraard ook eigen onderwerpen en interviews bedenken. De AoS is voor leerlingen en door leerlingen zelf geschreven! Bij de Amigoe staan wij altijd klaar om de leerlingen te ondersteunen met het maken van afspraken voor mogelijke interviews.

In deze editie
In deze eerste editie van 2019 kan je onder meer lezen over een digitale school, lees over Naomi en Ana Sofia en lees meer over de Hour of Code bij de bieb. In deze editie lees je ook meer over technologie en de wetten voor een zelfsturende auto daarnaast hebben de leerlingen zich druk bezig gehouden met enkele exclusieve interviews met sporters Elizabeth Timmer en Mali Rafini.

AoS
De Amigoe op School wordt gemaakt in samenwerking met diverse studenten van verschillende middelbare scholen op Aruba en wordt als actueel lesmateriaal bij verschillende lessen gebruikt. De Amigoe is erg trots op de groep leerling-redacteuren en we zijn erg blij dat we dit platform openstellen en ook de handvatten kunnen bieden aan leerlingen om zo hun kennis te vergroten terwijl ze opgroeien tot onafhankelijke jongvolwassenen. De redactie van de Amigoe op School kan ingezonden artikelen redactioneel bewerken, inkorten of besluiten niet te plaatsen. Artikelen mogen maximaal 600 woorden bevatten, ze moeten voorzien zijn van naam, klas en school (worden in principe gepubliceerd) en adres en telefoonnummer (niet voor publicatie, maar ter verificatie). We accepteren alleen digitaal gestuurde stukken. Het e-mailadres is tlatorre@amigoe.com.