Avond- en middagmavo vallen vanaf 1 augustus 2018 onder de Stichting Avondonderwijs Aruba (SAA). Onderwijs-minister Rudy Lampe (RED) heeft met SAA een samenwerkingsprotocol getekend.

Volgens Lampe is het advies van Directie Onderwijs al jaren om de avond- en middagmavo te integreren met avondhavo, omdat ze mooi bij elkaar aansluiten. De meeste leerlingen die een diploma halen voor de middag- of avondmavo stromen uiteindelijk door naar avondhavo. Daarom zijn we begonnen met het ontkoppelingsproces van middag- en avondmavo van de Openbare Avondleergangen Aruba (OAA). De OAA verzorgt beroepsgerichte cursussen/opleidingen en de avondmavo.

Krachten bundelen

Samenwerken zorgt voor een  voordelige situatie voor beide partijen, aldus de minister. “Zo beginnen we een proces dat de kwaliteit van het onderwijs bevoordeelt aangezien ze allebei voortgezet onderwijs in de middag/avond geven. De krachten bundelen is van belang, zodat beide partijen beter op elkaar kunnen aansluiten. Middag-en avondmavo en avondhavo staan ook bekend als Volwassenen Algemeen Voortgezet Onderwijs (Vavo)”, legt Lampe uit.

Transitie

Om deze transitie zo efficiënt mogelijk te maken, heeft het bestuur twee mensen voor 1 jaar aangesteld om het proces komend schooljaar te begeleiden. Chando Pieters en Ruben Werleman zijn door het bestuur van SAA hiervoor aangewezen. “Beide heren hebben ervaring met het leiden een havoschool of een mavoschool”, zegt Lampe. Het bestuur van SAA is daarnaast ook bezig met het proces om een nieuwe directeur aan te stellen voor de middag- en avondmavo die deze nieuwe structuur vanaf augustus gaat leiden. 

Tweede kans onderwijs

De minister moedigt mensen aan om gebruik te maken van deze mogelijkheden om alsnog een mavo-of havodiploma te halen. “We begrijpen dat het niet makkelijk is om tweede kans onderwijs te volgen, omdat je dit buiten werktijd moet doen, maar het is zeker de moeite waard om het naast je werk te doen of naast het opvoeden van een gezin. Het is nooit te laat om je diploma te halen voor een betere toekomst voor jezelf en je familie”, besluit de minister.

Leave a Reply