Op 18 september werden een havo-4 en een vwo-5 geschiedenisklas uitgenodigd door de Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad (VNO) voor een presentatie over Prinsjesdag. De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek en wordt Prinsjesdag genoemd. Op die dag spreekt het staatshoofd in de Staten-Generaal in verenigde vergadering bijeen de troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.

Geschreven door:
Nerizje Polanco
VWO 5, Colegio Arubano

Deze buitenschoolse activiteit vond plaats in de ATIA-building. De presentatie werd gegeven door Fredis Refunjol (oud-gouverneur van Aruba), Gijs Baars (plaatsvervangend vertegenwoordiger van Nederland op Aruba), Pim van Loon (medewerker van het VNO).

Het VNO nodigde ons uit omdat wij de jeugd en dus de toekomst van het Koninkrijk zijn en in het bijzonder voor het land Aruba. Men wilde door middel van deze activiteit te weten komen wat het Koninkrijk voor ons betekent, maar ook hoe wij de toekomst van het Koninkrijk zien. Om het wat makkelijker voor ons te maken, werd er eerst uitleg gegeven over Prinsjesdag en werden een paar video’s getoond. Om te weten te komen wat de leerlingen dachten over de toekomst van het Koninkrijk en met name de stand van zaken op Aruba, werd  er een opdracht gegeven aan de leerlingen. De leerlingen werden opgesplitst in groepen van ongeveer zes leerlingen. Ze moesten de situatie vop Aruba en het Koninkrijk over twintig jaar volgens hun eigen beeld beschrijven. Dit beeld moest daarna in het kort aan iedereen gepresenteerd worden.

Er kwamen veel mooie ideeën uit, bijvoorbeeld dat Aruba misschien helemaal autonoom zou kunnen zijn. Maar er waren ook veel kritische en goed doordachte toekomstbeelden, bijvoorbeeld dat we nog steeds deel van het Koninkrijk der Nederlanden zouden zijn met misschien minder zeggenschap dan dat we nu hebben.

Als een van de leerlingen die meedeed aan deze activiteiten wil ik het VNO bedanken voor de uitnodiging en ook juffrouw Cameron omdat ze ons heeft gekozen om mee te gaan. Het was een educatieve en zeer leuke ervaring om kritisch te kunnen denken over de toekomst van Aruba in het Koninkrijk en ook om meer te leren over Prinsjesdag.

Prinsjes dag is de dag waarop het staatshoofd in de Staten-Generaal in verenigde vergadering bijeen de troonrede uitspreekt. Daarin geeft de regering aan wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar.