Hi! Ik ben Leonardo R. Figaroa, een zeventienjarige havo-leerling. Voor mij is het belangrijk dat de jeugd actief meedoet aan de samenleving. Mijn participatie hield in dat ik verschillende posities binnen diverse organisaties had, bijvoorbeeld vicevoorzitterschap van de Leerlingenraad en jaarlaag-vertegenwoordiger, lid van het Jeugdparlement, lid van Key Club Colegio Arubano en meest recent ex-voorzitter van de HAC; een politieke jeugdbeweging. Dit jaar wil ik mijn ervaringen delen met medestudenten en ze daarmee motiveren tot actie door artikelen te schrijven.

Geschreven door
Leonardo Figaroa
Havo 4, Colegio Arubano

Mijn actieve deelname begon toen ik twaalf jaar oud was. Mijn motivatie was mijn wens om anderen te helpen. Als lid van de Leerlingenraad van Colegio Arubano heb ik samen met de andere leden verbeteringen aangebracht op onze school. Daarna had ik de eer om lid te mogen zijn van de Key Club. De geboden kansen hebben mijn ontwikkeling positief beïnvloed. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Bij de Key Club heb ik geleerd dat ‘teamwork the dreamwork is’. Als jij je stem en ideeën wilt laten horen, meld je aan bij een organisatie. Veranderingen kunnen niet op zich laten wachten. Met deze mentaliteit stapte ik in het Jeugdparlement van Aruba. Politiek boeit mij. Het Jeugdparlement gaf mij de kans om meer kennis te verzamelen over onderwerpen die belangrijk zijn voor onze samenleving. Een mooi moment voor mij was toen ik de gelegenheid kreeg  om met prinses Beatrix van gedachten te wisselen over de toekomst. Tijdens mijn periode in het Jeugdparlement zijn er belangrijke onderwerpen zoals onderwijs, sociale zaken en het klimaatbeleid besproken. Ook heel na aan mijn hart gaat de kans die ik kreeg om Colegio te mogen vertegenwoordigen tijdens het Nationaal debat van Aruba.

Waarom vertel ik je dit allemaal?
Ik hoop jou hiermee te motiveren om deel uit te maken van een organisatie. Ons dagelijkse leven is druk en wij vergeten soms na te denken over hoe wij het verschil kunnen maken en waar.

Het deel uitmaken van een organisatie heeft veel voordelen. Door samen te werken met anderen worden levenslange banden gecreëerd. Problemen worden van meerdere invalshoeken bekeken en er wordt collectief naar de beste oplossingen gezocht. Leermomenten zoals workshops en debatten worden regelmatig aangeboden. Voor mij persoonlijk is het de kans om bij te dragen aan verbeteringen wat mij voldoening geeft.

Mijn toekomst?
In de toekomst wil ik graag een organisatie oprichten die direct verband houdt met de Jeugdbeweging van de Verenigde Naties, een platform voor jongeren zit er ook bij. Ik hoop dat ik Aruba volgend jaar zal mogen vertegenwoordigen bij het ‘United Nations Youth Assembly 2019’ in New York, VS. Verder denk ik dat ik nog even naar de Leerlingenraad terugga. Oost west, thuis best en hier voel ik me thuis. Ik zou graag willen werken naar een State of the Art Colegio Arubano. Als het niet lukt dan wil ik tenminste het zaadje planten, dat later tot een boom zal uitgroeien waar anderen schaduw van krijgen en vruchten van kunnen plukken.

Tot slot, mijn bescheiden advies aan jou, mijn medestudent, wees nooit bang, laat niemand je zeggen dat je het niet kan, laat niemand in de weg staan van je dromen. Vergeet niet het leven is vallen en opstaan en niemand is perfect. FAIL betekent First Attempts in Learning.

‘If you want to make a difference, be the difference’