Colegio EPI doet voor het eerst mee aan het subsidieprogramma Erasmus+. Achttien Arubaanse studenten kunnen in Duitsland deelnemen aan een tweeweekse training die grotendeels gesubsidieerd wordt door Erasmus+.

Colegio EPI heeft in 2017 de studieaanvraag gedaan om deel te nemen aan het project “Globalisation” als onderdeel van het Erasmus+ studieprogramma. Dit project houdt in dat studenten een stage, training of opleiding in het buitenland kunnen volgen. De buitenlandse training wordt in Dresden, Duitsland gehouden, waar een trainingsinstituut is dat zich specialiseert in Vocational Educational Training (VET). In totaal gaan achttien studenten naar Duitsland om deel te nemen aan deze twee weken training. De kosten worden voor 95 procent gesubsidieerd, laat Irayka Yanez van Colegio EPI weten.

Erasmus+ Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie (EU) voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het programma richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector. Jongeren, studenten, docenten en professionals krijgen de mogelijkheid om binnen Europa en deels ook daarbuiten een deel van hun studie te volgen, of om stage te lopen of vrijwilligerswerk te doen. Erasmus+ biedt ook mogelijkheden om deel te nemen aan een jongerenuitwisseling, om een training te volgen of mee te doen aan een snuffelstage of “job shadowing”. Het programma is niet verbonden aan een bepaalde leeftijd. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. “Zo kan de persoon 54 jaar oud zijn, zolang dit een student is kan hij deelnemen aan het programma”, aldus Yanez.

Leave a Reply