Aan het eind van dit schooljaar wordt voor het eerst een nationale toets gegeven aan alle kinderen in de zesde klas van de basisschool. Mede op basis van deze toets wordt aan de hand van een nieuwe nationale normering bepaald naar welke middelbare school zij gaan. Ook gaan voortaan alle vierjarige kleuters, ongeacht hun geboortedatum, naar de kleuterschool. Dit maakte Onderwijs-minister Rudy Lampe (RED) bekend tijdens een persconferentie.

Geschreven door:
Melissa Stamper
Amigoe Aruba

Met de nieuwe normering en de nationale toets komt bijvoorbeeld ook de zogeheten Colegio-toets te vervallen. “Kinderen worden niet dus niet meer van tevoren geselecteerd om de Colegio-toets te doen. Iedereen maakt dezelfde toets en vallen de resultaten binnen de normen van het vwo, dan gaat het kind naar het vwo. Hetzelfde geldt voor mavo, havo en EPI”, aldus minister Lampe. Tegen de Amigoe verklaarde de bewindsman eerder dat de Directie Onderwijs bezig is met het vaststellen van de nationale normering voor de verschillende schoolniveaus. Het toetsingssysteem zelf wordt al toegepast in Nederland en op Curaçao. Lampe: “Het wiel hoeft dus niet opnieuw te worden uitgevonden. Feitelijk wordt het systeem aangepast aan onze lokale situatie.” Wie de toetsten gaan nakijken moet nog worden bepaald.

Niet bindend
De nationale toets is echter niet bindend. Minister Lampe zegt dat er ook rekening wordt gehouden met het hele schooltraject van het kind. Blijkt daaruit bijvoorbeeld dat de desbetreffende scholier Colegio Arubano in principe wel aankan maar dat het resultaat van de nationale toets om wat voor reden dan ook minder goed is, dan gaat het kind alsnog naar Colegio Arubano, verklaart Lampe. “De nationale toets blijft namelijk een momentopname. Een kind kan zich bijvoorbeeld net op die dag niet goed hebben gevoeld en daardoor de toets niet helemaal naar behoren hebben uitgevoerd”, aldus minister Lampe. Hij voorziet dat door de nationale toets meer scholieren zullen doorstromen naar de havo. De minister zegt dat er aan wordt gewerkt om dit op te kunnen vangen. 

Geen ‘late’ leerlingen meer
Dit is niet de enige ingrijpende verandering op korte termijn binnen het onderwijs die minister Lampe vanochtend aankondigde. Kleuters die tijdens het schooljaar voor 31 december vier jaar oud worden hoeven voortaan niet meer een jaar te wachten om naar de eerste klas van de kleuterschool te mogen. Hiermee komt het fenomeen van ‘late leerlingen’ definitief tot een eind. Wachtlijsten op kleuterscholen voor deze ‘late leerlingen’ komen hierdoor ook te vervallen. Diezelfde kinderen die voorheen moesten wachten kunnen voortaan na twee jaar kleuterschool ook zonder enig bezwaar met de rest van de klas doorstromen naar de eerste klas van de basisschool.

Leave a Reply