Onderwijs-minister Rudy Lampe (RED) zal samen met de collega-ministers van Curaçao en St. Maarten rond de tafel gaan zitten als voorbereiding op het Vierlanden Overleg dat in februari plaatsvindt. Een van de onderwerpen die besproken zal worden is de taal Papiaments en de bescherming en stimulering ervan.

Volgens Lampe is dit jaar door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Internationale Jaar van de Inheemse Talen en Papiaments is een inheemse taal die op internationaal niveau een van de meest succesvolle blijkt te zijn als het gaat om het behoud ervan. Aangezien de VN pleiten voor de stimulering van het behoud van inheemse en Creoolse talen heeft de minister volgende week een bijeenkomst met collega-ministers van Curaçao en St. Maarten als voorbereiding op het aankomende vierlandenoverleg. “Een van de onderwerpen is het Papiaments, de Samenwerkingsovereenkomst die Aruba en Curaçao in 2018 hebben ondertekend ter bevordering van de taal wordt uitgebreid met buureiland Bonaire”, zegt hij. “Daarom bereiden we ons volgende week voor om Bonaire, dat onder Nederland valt, toe te voegen aan de overeenkomst zodat het een samenwerking tussen Aruba, Bonaire en Curaçao wordt.”

Taalunie
“Maar we gaan nog een stap verder”, stelt hij. Een agendapunt om met de Nederlandse minister te bespreken is ook de oprichting van een Papiaments Taalunie, zo legt de Lampe uit. “Net zoals er een Nederlandse Taalunie bestaat willen we ook een uniform platform voor het Papiaments, vergeet niet dat de meeste Papiaments sprekenden in Nederland wonen, omdat daar niet alleen een Arubaanse , maar ook een Curaçaose en Bonairiaanse gemeenschap woont waarvan de moedertaal Papiaments is”, zegt hij. “Daarom willen we volgende week alvast de voorbereidingen treffen om dit mee te nemen naar het vierlandenoverleg dat in februari op Curaçao wordt gehouden.”

Samenwerking
Op landelijk niveau behelst de overeenkomst een samenwerking op het gebied van taalbeleid, taalinfrastructuur, onderwijs in het Papiaments en onderzoek naar Papiaments bij het hoger onderwijs en de wetenschap. Ook wordt er een taalcorpus opgemaakt, een verzameling van taalelementen, zoals mondelinge uitingen, maar ook uitingen op schrift die als basis voor linguïstisch onderzoek gebruikt kunnen worden. Vorig jaar werd er een Papiaments taalcongres op Aruba gehouden waarbij deze mogelijkheid al besproken werd. Volgens de gezaghebber van Bonaire wilden ze op Bonaire een BC-besluit (besluit van het bestuurscollege) aannemen om aan een taalbeleid te werken op Bonaire. Toen gaf hij ook aan dat zo’n samenwerkingsakkoord van belang is voor Bonaire. Het zou een overeenkomst moeten worden tussen de ABC-eilanden.

Dalende trend Eerder vorig jaar haalde Lampe al het belang aan van het behouden van de taal omdat er een dalende trend lijkt te zijn op de eilanden en tijdens de persconferentie verwees hij wederom op de dalende cijfers. Als voorbeeld gaf hij het dalende aantal mensen dat Papiaments als moedertaal heeft op Bonaire. Op Bonaire bestaat dan ook een kans dat het Papiaments in de toekomst verdwijnt, stelt hij. Eerder gaf hij ook voorbeelden van Nederland en de BES-eilanden en dat was ook reden om vorig jaar het Jaar van het Papiaments uit te roepen.