Studenten van het Organization, Governance, and Management (OGM)-programma van de Universiteit van Aruba hebben in maart hun talenten en vaardigheden als toekomstige leiders op de proef gesteld.

De OGM-studenten hebben als onderdeel van het project Aruba Doet verschillende projecten gecoördineerd en op basis van hun interesse en passie het project uitgeschreven en uitgevoerd. Aruba Doet is het grootste nationale vrijwilligersproject binnen het Koninkrijk, en het wordt al zeven jaar op Aruba gehouden.

OGM-studenten passen op deze wijze hun organisatorische vaardigheden toe via een project dat voldoet aan principes van goed burgerschap. Studenten moeten voor de module Community Project en Project Management naast het toepassen van deze vaardigheden ook zelf een project bedenken, uitschrijven in een projectvoorstel en uitvoeren. Na de uitvoering van het project zullen de studenten hun eigen project evalueren en dienen ze een evaluatieverslag te schrijven over hun eigen project en de projecten die ze hebben gecoördineerd. Dit jaar is ervoor gekozen om de projecten in samenwerking te doen met maatschappelijke werkers van de nationale sociale woningbouwvereniging (Fundacion Cas pa Comunidad Aruba-FCCA), sponsors en de vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor Aruba Doet in de wijken van FCCA. De meeste projecten waren gericht op het samenkomen van kinderen, jongeren en ouderen in wijken en of wooncomplexen van FCCA om daarmee het gemeenschapsgevoel te stimuleren. Het enige infrastructurele project was de bouw van een alternatieve bushalte in San Nicolas met hergebruikt materiaal.

Met een gevoel van voldoening kijken de studenten inmiddels terug op een zeer leerzame ervaring. De studenten hebben tijdens de eerste evaluatiegelegenheid expliciet verwoord en erkend dat ze zich door deze ervaring de theorieën over goed burgerschap, duurzaamheid, netwerken, project management en constructief samenwerken eigen hebben gemaakt.

Evaluatieverslag
De evaluatieverslagen worden op 29 mei gepresenteerd aan verschillende partners die van belang zijn geweest voor deze leerervaring. Tijdens de presentaties moeten de studenten terugblikken op de voordelen van het doen van vrijwilligerswerk voor de gemeenschap en voor hen persoonlijk. De OGM-studenten moeten in de presentaties ook over hun leerervaring reflecteren en moeten direct aangeven of ze hun projectdoelstellingen hebben gehaald.

Het OGM-team nodigt examenkandidaten uit om na te denken of zulke opdrachten ook aanspreken. Indien dit het geval is, kunnen huidige examenkandidaten contact opnemen met de Office of Student Affairs (OSA) via osa@ua.aw om meer informatie te krijgen over OGM.

Daarnaast  nodigt OGM  alle studenten met interesse in het programma uit om OGM op Facebook te volgen via https://www.facebook.com/UniversityofArubaOGM/. Op deze pagina staan de diverse activiteiten die worden georganiseerd.