In mei hebben scholieren, na maanden van intensieve voorbereiding en training, de eindexamens gedaan. Op mavoschool Colegio San Antonio deden 100 scholieren mee aan het examen Nederlandse leesvaardigheid. Op Colegio Arubano, hebben 300 leerlingen van de havo en 123 leerlingen van het vwo het centraal schriftelijk eindexamen gedaan.

Op Colegio Arubano, zijn de eindexamens die afgenomen worden dezelfde examens als de Nederlandse examens voor havo en vwo. Als alle examens voorbij zijn, moeten de leerlingen tot begin juni wachten op de resultaten. Als een leerling niet geslaagd is, dan is er nog een herkansing mogelijk.