‘We streven naar de vorming van gelukkige mensen’

Nadat bekend werd dat mavoschool Filomena College het hoogste percentage geslaagden onder de mavoscholen had, 90 procent, werd de school gebombardeerd met vragen over wat het geheim van hun succes zou zijn. In een interview met de Amigoe geeft adjunct-directeur Raquel Lampe een beeld van het functioneren van de school.

Voor de uitslagen van de eindexamens in het tweede tijdvak liep het Filomena College nek-aan-nek met het Mon Plaisir College, na de bekendmaking bleek Filomena met 2 procentpunten meer het hoogste percentage te hebben van alle mavoscholen. “Onze school is dit jaar heel erg trots op ons slagingspercentage”, zegt Lampe glimlachend. Voor de school zelf is dit ook een primeur, het is de eerste keer dat het aantal geslaagden bij het Filomena College 90 procent is. Volgens Lampe is er geen snelle formule die succes garandeert. “Er zijn verschillende factoren die een rol spelen. “Hier op Filomena leggen we vanaf  jaar 1 en 2 in Ciclo Basico 1, de focus op de sociaal-emotionele kant van de leerling. We streven ernaar gelukkige mensen te vormen, zodat leerlingen van het leven, vriendschappen en hun studie kunnen genieten als volwaardig lid van de maatschappij.”

Samen sterk

Het Filomena College heeft een zorgteam bestaande uit een zorgcoördinator, remedial teacher, decaan en een counselor. “We hebben altijd een zorgteam gehad. Veel van het werk kwam op de schouders terecht van onze zorgcoördinator inclusief counselen, dat was een zware taak. Dit jaar hebben we een aparte zorgcoördinator en counselor waardoor zij optimaal kunnen werken.” Volgens Lampe is het van groot belang dat mentoren, ouders en leerlingen een hechte samenwerking hebben. Er wordt nauw contact gehouden met ouders en er worden verschillende informatieavonden georganiseerd voor ouders en leerlingen. “Met de tijd is het beter gepolijst en dat werpt zijn vruchten af. Daarom is ons motto: Samen staan we sterk.”

Motivatie en begeleiding

De school legt de focus niet alleen op de leerprestaties maar ook op het vormen van andere aspecten van de leerlingen. Zo heeft het Filomena College een leerlingenraad en Filomena in Actie (FIA). “Met deze programma’s  geeft de school leerlingen de kans zich verder te ontwikkelen en krijgen ze extra ondersteuning om toekomstige leiders te worden”, stelt Lampe. We organiseren samen met externe instanties of groepen extra-curriculaire activiteiten gedurende het jaar om extra hulp en motivatie te bieden aan onze leerlingen, zegt Lampe. Voor de examenklas werkt de school onder meer samen met Rotaract Aruba. “Het eerste half jaar zijn ze nog nat achter de oren waardoor het belangrijk is dat ze ondersteuning krijgen door middel van trainingen hoe om te gaan met de examens en de toegevoegde stress. “We werken al drie jaar samen met Rotaract voor extra ondersteuning waarbij we extra training en motivatiegesprekken voor leerlingen organiseren voor de SE-periode en de examens. Ook bieden zij examenbegeleiding en training hoe om te gaan met examenstress. Dit, in combinatie met het zorgteam van de school, zorgt voor een goede basis voor de leerling”, vindt Lampe.

Leave a Reply