De gemeente Den Haag is akkoord gegaan met het verder blijven ontwikkelen van een fietsonderwijsprogramma voor Aruba. Ook gaat de gemeente helpen bij het ontwikkelen van een schoolcurriculum gericht op natuur- en milieubescherming.

In januari kondigde de Minister van Onderwijs Rudy Lampe (RED) al aan dat er pilot-projecten zouden worden opgezet voor de Pius X School in Dakota en de Filomena Basisschool in San Nicolas. Het plan voor fietsonderwijs op Arubaanse basisscholen was al onder de vorige regering gestart, maar minister Lampe maakte in juni 2017 kennis met de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) en sprak met haar over continuering van het project na de verkiezingen. Bruines is wethouder Onderwijs, Kenniseconomie en Internationale Zaken en derde locoburgemeester van Den Haag. Nu is er afgesproken dat zowel de gemeente Den Haag als de Arubaanse regering middelen en mankracht zullen vrijmaken om het pilotproject voor het stimuleren van fietsgebruik van en naar school en het leren van vaardigheden en verkeersregels op de twee scholen in het komende schooljaar van de grond te krijgen. Ook gaat de gemeente Den Haag helpen bij het ontwikkelen van lesmateriaal voor basisscholen op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en milieubescherming. De ervaringen en lespakketten die de gemeente Den Haag voor de Haagse basisscholen heeft ontwikkeld zullen hiervoor de basis vormen. De samenwerking tussen het Land Aruba en de gemeente Den Haag komt tot stand met steun van de Nederlandse ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Minister Lampe noemde vanochtend ook verschillende andere projecten die al dan niet onder de vorige regering zijn opgestart en onder zijn bewind worden voortgezet. Zo wordt onder meer de samenwerking voortgezet met de Canadese Bishop University waarbij Arubaanse studenten aanspraak kunnen maken op een beurs van 4000 dollar per jaar. “Wanneer de vorige regering iets goeds heeft gedaan zijn wij niet zo kinderachtig dat wij het dan stopzetten”, verklaarde minister Lampe.