De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, Otmar Oduber (POR) liet onlangs weten dat het proces om het probleem van de dump bij Parkietenbos op te lossen, deze maand weer een stap dichterbij is gekomen. Op 15 februari werd de Request For Proposal (RFP) voor het saneren en afdekken van de voormalige stortplaats gepubliceerd en geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden.

De overheid heeft gekozen voor ‘capping’ van de afvalberg, die volgens de minister tussen de 14 en 16 meter hoog is. Hierbij wordt het zoveel mogelijk gesaneerd, er worden afvoerbuizen voor het gas geplaatst en daarna afgedekt, zodat het aanwezige vuil zich niet meer kan verplaatsen. De intentie is om het terrein daarna te herontwikkelen voor ander gebruik, zodat men niet het idee heeft dat er voorheen een vuilstortplaats was, bijvoorbeeld door het te hergebruiken als zonnepanelenpark.

Registratie
De registratie voor bedrijven die meedoen aan de RPF werd op 15 februari geopend en loopt een maand, tot 15 maart 23.59 uur. De link naar het registratieformulier wordt bekend gemaakt op www.gobierno.aw. De deadline voor het inzenden van een proposal is 14 juni, 13.59 uur. Het moet ingeleverd worden op het kantoor van notaris Johnson. Op dezelfde dag, om 14.00 uur, worden deze geopend door een notaris.

De minister wil dat in het laatste kwartaal van dit jaar een overeenkomst getekend wordt met het bedrijf dat de voormalige dump gaat saneren en met de werkzaamheden wordt begonnen.