Instituto Pedagogico Arubano (IPA) tekende een nieuwe Memory of Understanding (MoU) met de New Yorkse Universiteit Steinhardt. De twee onderwijsinstellingen gaan de komende vier jaar samenwerken op diverse onderwijsvlakken. De MoU werd zowel in New York als op Aruba getekend. De onderwijsinstellingen werken al een paar jaar samen. Zo ontvangt Steinhardt al acht jaar derdejaars IPA-studenten in het kader van hun buitenland stages. Volgens IPA hebben niet alleen de studenten van IPA baat bij deze samenwerking, maar ook het onderwijs in het algemeen. Zo gaan de twee instellingen verder samenwerken aan onder andere het doen van onderzoek naar milieu-onderwijs, krijgen Arubaanse docenten trainingen en opfriscursussen ter ondersteuning van het leiderschap en gaan de beide onderwijsinstituten zich richten op het zogenaamde STEM-onderwijsprogramma. Daarnaast gaan zij ook samenwerken aan een duurzaam platform voor kennisoverdracht en curriculumvorming in het algemeen.