Dit jaar focust het Maria College zich op het thema ‘Back to the Future’ en in verband met het jaarlijkse project ‘matig leren’ heeft de school op 22 maart een Science Fair rondom dit thema georganiseerd. Projectcoördinator Dayenne Valdink vertelde aan de AoS dat er in totaal 108 scholieren van zowel de derde jaarlaag als de vierde jaarlaag aan de Science Fair hebben meegedaan.

Voor de Science Fair, die ook als project voor het vak Natuurkunde meetelt, waren er 22 groepen van ongeveer vier leerlingen per groep van de derde jaarlaag en twaalf groepen van twee examenkandidaten per groep. De leerlingen kregen de vrijheid zelf een onderwerp, dat natuurlijk met het thema ‘Back to the Future’ te maken heeft, te kiezen. Juffrouw Valdink vertelde dat sommige leerlingen een onderzoek naar de pH-waarde van zeewater en damwater hebben gedaan, dus hoe de pH van zeewater en damwater in de toekomst zal zijn. Andere leerlingen maakten over het soort water dat in de toekomst kan worden gebruikt voor het bewateren van planten en een groep heeft een GoKart die alleen op zon energie werkt. “De onderwerpen die de leerlingen hebben gekozen waren erg gevarieerd en sommige leerlingen hebben zelfs elektrolyse van water gedaan om waterstofgas te maken. Sommige leerlingen gingen terug in de tijd en hebben de eerste gloeilampen uit Moringa en Aloë vera gemaakt.” Tot slot vertelde juffrouw Valdink dat een project als de Science Fair erg belangrijk is voor de leerlingen omdat zij de theorie en de praktijk moeten koppelen. Naast de cognitieve kennis van de theorie, die erg belangrijk is, is het ook belangrijk om de vaardigheden terug te koppelen aan de theorie. Leerlingen worden ook enthousiast als zij via zo’n project een mooi cijfer kunnen halen en als extraatje een medaille kunnen winnen.