De Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) organiseerde haar zevende editie van het Achievement and Commitment to Excellence (ACE)-programma. Tijdens het programma ‘staat de leerling centraal’ en wordt er een vierdaagse training gehouden, waarbij leerkrachten de eerste dag een teambuilding training volgen en de volgende drie dagen 100 leerlingen meedoen aan trainingen over onder meer persoonlijk leiderschap, communicatie en motivatie. Dit jaar namen leerlingen van de Abraham de Veer School en het Filomena College deel aan het programma. HCLF kreeg dit jaar ondersteuning van IPA-studenten bij het programma. Aan de hand van een kwalitatieve analyse waarbij er op drie momenten gemeten werd; een nulmeting vooraf aan het begin van ACE, een tussenmeting en een eindmeting nadat de leerlingen het ACE-programma hadden gevolgd, kan HCLF vooruitgang van de leerlingen meten. Hierbij wordt er gekeken naar het zelfinzicht en de prestatie (verzuimgedrag) van de leerling, evaluaties van HCLF en observaties van de mentoren en leerkrachten. Vanavond sluit het programma af met een ‘family-evening’.