Verschillende scholen zullen een moestuin opzetten, met als doel interesse onder jongeren te kweken voor de primaire sector. Dat is het idee achter het nieuwe project ‘Hofi Amistad’ van de Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij Santa Rosa.

De leiding van Santa Rosa maakte dit tijdens een persconferentie samen met de minister van Primaire Sector Chris Romero (MEP) bekend. Doel is om landbouw onderdeel te maken van de lesprogramma’s op verschillende middelbare scholen op Aruba. Door een eigen hofi aan te leggen leren scholieren over het belang van eigen voedselproductie en hoe in een groep samen te werken. Scholieren worden tevens gevraagd om aan de hand van een opstel aan te geven hoe zij hun ideale moestuin zien en hoe zij daar het beste voordeel uit kunnen halen. Uiteindelijk zal aan de hand van een jaarlijkse evenement de beste moestuin worden uitgekozen. Deze zal als model dienen voor moestuinen die in de toekomst in verschillende wijken op het eiland worden aangelegd. Ook zullen de oogsten van de moestuinen worden getoond tijdens Santa Rosa’s Festival di Cuminda Crioyo dat elk jaar in oktober wordt gehouden.