De Universiteit van Aruba (UA) presenteerde begin november de nieuwe opleidingen technologie en duurzame ontwikkeling voor komend schooljaar tijdens de College Fair. Het nieuwe bachelorprogramma (BASc.) heeft drie specialisaties: Bio-environmental studies, Informatics en Technology & Engineering.

De opleiding wordt opgezet in samenwerking met de Katholieke Universiteit (KU) Leuven, een zeer gerenommeerde Europese universiteit met veel ervaring op deze gebieden. Studenten die deze opleiding met goed gevolg afronden kunnen starten op de arbeidsmarkt in een breed spectrum aan technische beroepen in de industrie, de publieke sector, laboratoria, maar ook bij ontwikkelingsinstituten en milieuorganisaties. Dankzij het brede karakter van de opleiding hebben afgestudeerden een achtergrond die het toelaat zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt van de toekomst, aldus de UA. Het afstudeerprofiel dat de afgestudeerde gevolgd moet hebben, is mede bepalend voor geschiktheid in meer gespecialiseerde functies.

 Eerder had de rector van de universiteit, Glenn Thodé, tijdens de opening van het academisch jaar 2018-2019, aan de Amigoe uitgelegd dat de UA meer opleidingen heeft die onder ‘humanities’ vallen, maar vooralsnog geen opleidingen die meer technisch ingesteld zijn. “Wij hebben een brain drain op het gebied van technologische studies.” Daarom was de UA zich aan het voorbereiden om een technische en wetenschappelijke studie toe te voegen aan het aanbod. Hiervoor werkt de UA samen met KU Leuven aan het project ‘smart island solutions through science technology engineering and math’ (sisSTEM). “Hierbij gaat het om een multidisciplinaire aanpak op duurzame uitdagingen in kleine gemeenschappen. Met deze stap hopen we nieuwe deuren te openen. Zo kunnen we brain drain op het eiland bestrijden”, aldus Thodé.

Voor meer informatie over de opleiding, toelatingseisen en de specialisaties neem contact met de Universiteit van Aruba of stuur een email naar stem@ua.aw