Bij ondernemers heerst nog steeds veel onduidelijkheid over de invoering van de nieuwe milieuwet, per 1 januari 2019. Dat bleek tijdens de informatiesessie van de ondernemersvereniging Aruba Trade & Industry Association (Atia) voor ondernemers. Het is namelijk nog niet duidelijk wanneer de invoertarieven ingaan waardoor ondernemers geen nieuwe voorraad kunnen inslaan. Afgesproken is dat er vanuit de regering in januari uitsluitsel komt.

De ondernemers kregen 19 december een presentatie van het ministerie van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu en konden daarna vragen stellen over het onderwerp. Milieu-minister Otmar Oduber (POR) komt namelijk dit jaar met een sociaal tarief voor de invoer van plastic-vervangers. Dit sociaal tarief heeft als doel de hogere kosten, die het verbannen van ‘single use plastics’ per 1 januari 2019 met zich meebrengt, te drukken voor het bedrijfsleven en ook voor het publiek. Door de invoerrechten voor ondernemers in een lagere categorie te plaatsen, wil de regering hen ontlasten van de hogere kosten die verbonden zijn aan alternatieve producten. Wanneer de invoerrechten gewijzigd worden is vooralsnog echter onduidelijk.

Lastig
Voor de ondernemers maakt deze constructie het lastig voorraad in te slaan, want ‘wanneer stap je dan over op milieuvriendelijke producten als je nu al moet herbevoorraden maar niet eens weet wanneer precies de speciale tarieven ingaan?’ was een van de vragen uit het publiek. Uit het gesprek bleek dat als ondernemers nu gelijk moeten overstappen op plasticvervangers, deze niet onder een sociaal tarief vallen, waardoor de kosten hoog blijven en deze uiteindelijk doorgevoerd moeten worden in de prijs. De stafchef van de Milieu-minister, Indra Zaandam, stelde voor om binnen korte tijd, in januari, duidelijkheid te geven over de invoering van de sociale tarieven zodat de ondernemers niet belemmerd worden om milieuvriendelijke producten te bestellen.

Overgangsperiode Zoals eerder aangekondigd, geldt vanaf 1 januari een verbod op de invoer van plastic producten voor eenmalig gebruik, alsook een verbod op dergelijke lokaal geproduceerde producten. In de overgangsperiode worden hier nog geen boetes voor opgelegd, zodat reeds bestelde producten eerst opgemaakt kunnen worden. Vanaf 1 januari 2020 gaat de overheid wel sancties opleggen.