Voor docent Van Der Biezen van Aardrijkskunde is het belangrijk dat leerlingen ervaring opdoen met verschillende leervormen op school. Een onderdeel van haar lessen had als doel de leerlingen veldwerk te laten verrichten. Zo stelde zij een opdracht samen om de leerlingen van het Colegio San Antonio te motiveren voor haar vak bedrijven te bezoeken die zich richten op de toeristische sector op ons eiland en daar meer te weten te komen over deze sector.

door de redactie van het Colegio San Antonio

Zoals algemeen bekend, is Aruba afhankelijk van het toerisme. De vraag aan de leerlingen was om te onderzoeken hoe bedrijven of instanties hun relatie met de toeristische industrie op Aruba ervaren. Hierbij moesten ze nagaan wat de bedrijven ervaren en hoe ze de uitdagingen in de sector tegemoet gaan.

De leerling van klas 3 op Colegio San Antonio werden gemotiveerd om verschillende bedrijven te bezoeken en daar onderzoek te doen. Zo mochten groepen leerlingen een ranch, Museo Historico Aruba, Sky Diving Aruba als ook Café Aruba Experience bezoeken en daar interviews houden. Het resultaat van het onderzoek moest daarna gepresenteerd worden aan de docent.

Dit project sluit aan bij de praktische opdracht die leerlingen voor het vak aardrijkskunde moeten doen in het examenjaar en kan beschouwd worden als een voorbereiding hierop.