Project moedigt jongeren aan hun stem te laten horen

Minister van Sociale Zaken en Arbeid, Glenbert Croes (MEP), kreeg onlangs bezoek van zeven vertegenwoordigers van scholen op Aruba. Deze overhandigden hem een document met de visie van jongeren voor Aruba. Onder de vlag van pilotproject “Bos p’e cambio” werkten diverse scholen aan een platform waar de jongeren hun zorgen en visie met elkaar konden delen.

Met het project laten jongeren hun stem gelden voor verandering, aldus een van de vertegenwoordigers. In totaal hebben zeven basisscholen meegedaan aan het project. Onderwerpen die tijdens dit project aan bod kwamen zijn onder meer “pesten moet stoppen”,” onderhoud van scholen”, “het is niet makkelijk maar je kan ook meehelpen”, “onderwijs kan je leven veranderen”, “natuur zonder bescherming”, “durf jij je vinger op te steken in de klas” en ook “wees geen pestkop, wees bescheiden en lief”. Behalve de onderwerpen aankaarten droegen de jongeren ook mogelijke oplossingen aan.

Minister Croes was erg onder de indruk van het feit dat de jonge deelnemers, variërend in leeftijd tussen elf en dertien jaar, hun zorgen uitten, maar ook dat ze meedenken aan oplossingen. Zijn wens is dan ook om van het Jeugdparlement een platform te maken waar jongeren de mogelijkheid krijgen om deze zorgen te kunnen uiten en oplossingen te kunnen voorstellen.

Leave a Reply