CEDE Aruba lanceerde in januari een nieuw vrijwilligersproject voor de jeugd met het doel jongeren, sociale instanties en lokale bedrijven samen te brengen. PitchTime is een project waarin vijftien groepen met ongeveer vijftien jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar, samen met een verschillende stichtingen een sociaal project bedenken en dat aan een jury moeten ‘pitchen’ om 15.000 florin te krijgen om het project te realiseren.

In januari en februari selecteerde het team van CEDE Aruba de vijftien projecten met het meeste potentieel en plaatsten de jongeren die zich hebben aangemeld in de teams met de Youth Coaches. In maart volgden de teams verschillende cursussen bij de ‘Pitch Academy’, waarbij zij alle tools kregen om hun project aan het jurypanel, dat ook sponsor van het programma is, te kunnen ‘pitchen’. Tijdens de ‘Pitch Academy’ werd voornamelijk gefocust op entrepreneurship, (een ‘small business plan’ leren maken), public speaking, project management en team building.

PitchTime event
Op 6 april krijgen alle teams de kans om hun ‘Pitch’ net zoals het televisieprogramma ‘Shark Tank’, aan de juryleden te presenteren. Aan het einde van de ‘Pitch’ zullen de juryleden de teams beoordelen. De beste tien teams worden door de jury geselecteerd en krijgen het bedrag om vanaf april tot augustus aan hun project te werken. Vijf projecten zullen ook een troostprijs krijgen.

PitchTime Showcase Event
De jongeren, stichtingen en bedrijven zullen gaan samenwerken om het project te kunnen realiseren. Het hele proces moet door middel van video’s, interviews en foto’s worden gedocumenteerd. In september wordt alle documentatie van het proces, de resultaten en de beoordelingen van de ngo’s, jongeren en bedrijven, gepresenteerd.