Dr. Joyce Pereira heeft onlangs een deel van haar proefschrift gepresenteerd aan enkele afdelingen van de Directie Onderwijs. Pereira is de eerste persoon die een doctoraal behaalde met een proefschrift over het Papiaments op Aruba. Tijdens de presentatie legde ze ook het hele traject uit dat ze moest volgen om tot haar proefschrift ‘Valorization of Papiamento in Aruban society and education, in historical, contemporary and future perspectives’ te komen. De inhoud van het proefschrift is een samenstelling van jaren onderzoek naar de positie van het Papiaments binnen het Arubaanse onderwijssysteem en de samenleving, zo legt ze uit. Aan het eind van de presentatie ontvingen diverse afdelingen een exemplaar van Pereira. Onderwijs-minister Rudy Lampe (RED) hoopt dat dit voorbeeld een stimulans is voor meer mensen binnen de maatschappij om hun doelen na te streven en met doorzettingsvermogen deze ook te bereiken.