Hoe vaak heb je gehoord dat het schoolsysteem op Aruba te veel stress veroorzaakt bij jongeren. Hoe vaak heb je niet gehoord van jongeren dat de school te veel huiswerk geeft of dat er teveel verwacht wordt van de jongeren. Wij als vwo-5 leerlingen raken zelf ook gestrest door school. Er zijn verschillende factoren die stress kunnen veroorzaken. Wij denken dat de werkdruk op school hier een belangrijke rol in speelt.

Geschreven door:
Herman Nahar, Indy van Vliet, Ralph Desir, Jeremy Curiel & Esteban Londono
VWO 5, Colegio Arubano

Kan stress gezond voor je zijn?
Vaak horen wij op Aruba dat stress niet goed is voor mensen en ook niet voor jongeren. Maar veel mensen weten niet dat het ook positief kan zijn voor jongeren. Deze vorm van stress wordt gezonde stress genoemd, deze vorm van stress mag wel slechts een korte periode duren. Uit ons onderzoek blijkt dat stress verdeeld kan worden in psychische en fysieke stress. De psychische en fysieke stress worden verdeeld in stress voor korte of lange tijd. Een korte periode stress kan fysiek en psychologisch veel voordelen opleveren. Psychologisch kan het ervoor zorgen dat jongeren hun concentratie, motivatie en alertheid verhogen. Een ander voorbeeld waarom een korte periode stress gezond kan zijn, is omdat het jongeren fysiek kan helpen. Zeker vraag je jezelf af: ‘Hoe kan stress iemand fysiek helpen?’ Dit kunnen wij beantwoorden. Een korte tijd stress kan iemand fysiek helpen door bijvoorbeeld een beter reactievermogen te creëren, het kan mensen ook alerter maken. Door deze factoren die veranderen kan een korte tijd stress mensen beter laten presteren op bijvoorbeeld school of bij sport. Het probleem ontstaat pas wanneer jongeren langdurig stress ervaren. Wij zullen nu uitleg geven over de oorzaken en gevolgen van langdurige stress.

Kan langdurige stress gevaarlijk zijn?
Uit ons onderzoek blijkt dat langdurige stress negatieve gevolgen kan hebben. Langdurige stress wordt ook wel chronische stress genoemd. Chronische stress kan fysieke en psychologische problemen veroorzaken. Psychologische problemen door chronische stress kunnen sociale problemen veroorzaken, een voorbeeld daarvan is dat pubers afstand nemen van volwassenen of hun leeftijdsgenoten. Chronische stress op psychologisch niveau kan ook leiden tot depressie. Chronische stress kan ook fysieke problemen veroorzaken, maar sommige jongeren zijn hiervoor gevoeliger dan anderen. Langdurige stress is niet zo maar een probleem dat je gewoon door de vingers kan zien. Het kan nare gevolgen hebben, voorbeelden van zulke gevolgen zijn hoofdpijn, vermoeidheid, slaaptekort, maag- en darm problemen. Het kan ook rug- en nekklachten veroorzaken. Ergere gevolgen zijn meestal ziektes als hart en vaatziekten.

Kan stress vermeden worden?
Wij vinden dat jongeren op Aruba hun eigen stressniveau niet zo makkelijk kunnen verlagen, omdat er verschillende factoren een rol bij spelen, een oorzaak hiervan kan school zijn. Mensen zeggen dat jongeren verschillende activiteiten buiten school kunnen doen om de stress te verminderen die school veroorzaakt. Voorbeelden van deze activiteiten zijn sporten, uitgaan met vrienden, proberen elke dag uit te rusten of stressmanagement te volgen. Wij zijn het hier niet helemaal mee eens omdat de scholen geen rekening houden met de planning van jongeren buiten school. Aangezien jongeren gemiddeld acht uur op school aanwezig zijn, moeten ze ook de tijd krijgen om te kunnen ontspannen. Maar dit kan vaak moeilijk omdat jongeren veel huiswerk en verschillende opdrachten krijgen die gemaakt moeten worden na schooltijd. Wij vinden dat jongeren daardoor moeilijk kunnen ontspannen met als gevolg dat dit stress kan veroorzaken door de grote werkdruk van de verschillende schoolopdrachten.

Is school het probleem?
Wij denken dat school een belangrijke rol speelt bij langdurige stress bij jongeren op Aruba, omdat het veel werkdruk kan opleveren. Voorbeelden van hoge werkdruk die ontstaat tijdens school zijn: de school heeft het recht om redelijk veel praktische opdrachten te geven terwijl er ook dagelijks veel huiswerk is dat gemaakt moet worden. Tegelijk kunnen de leerlingen ook overhoringen krijgen waarvoor geleerd moet worden. Dit gebeurt allemaal voordat de leerlingen een centrale proefwerkweek (CP week) hebben. De CP-week levert ook veel stress op bij de meeste leerlingen. Hier zie je dat de kans groot is dat leerlingen dagelijks stress ervaren wat kan leiden tot chronische stress. Deze dagelijkse stress kan leiden tot chronische stress omdat stress een heel schooljaar kan duren. En deze stress kan leiden tot psychische en fysieke problemen. Ten slotte concluderen wij dat de enige manier om schoolstress te verminderen mogelijk is door het schoolsysteem te veranderen.