Het moment waar wij allemaal naar verlangen vanaf het moment dat we de bovenbouw binnenstromen. Het moment dat bepaalt of we ons diploma krijgen of dat we nog een jaartje moeten vechten. Het moment dat wij, de examenklas van Aruba, moeten gaan bepalen of we klaar zijn om onze familie achter te laten om te gaan studeren in het buitenland of dat we onze studie hier willen doen. Dit moment is het Centraal School Examen (CSE).

door Dominique van Kan
V5, Colegio Arubano

Vanaf het begin van het schooljaar zijn leerlingen bezig met het voorbereiden voor het CSE, namelijk met de SE’s. Het CSE is namelijk een toets over alle stof van het voorgaande SE’s, alleen de talen hiervan verschillen. Het CSE van talen gaat over het domein ‘Leesvaardigheid’. Ook al hebben leerlingen zes vakken in het examenjaar of juist wel acht vakken, het voorbereiden op het CSE is een echte strijd.

Hier een paar tips van docenten en examenleerlingen voor het voorbereiden op het CSE.

Make study groups
Door met vrienden af te spreken om te studeren wordt om hulp vragen makkelijker en helpt het om de motivatie niet te verliezen. Een probleem dat veel voorkomt in het examenjaar.

Je moet er het hele jaar voor zorgen dat je gemotiveerd bent. Ook al wordt de stof moeilijk en lijkt het alsof je het niet meer kan, je moet blijven doorzetten. Motivatie is een van de belangrijkste tools om het examenjaar te halen.

Make a plan and stick to it
Procastination? Oftwel studieontwijkend gedrag! Zorg ervoor dat je je niet laat overhalen door dit gevoel. Maak een planning en zorg ervoor dat je je aan die planning houdt. Het zal echt niet makkelijk zijn, maar het zal de moeite waard zijn. Alles is plannen; dit zeggen veel leerlingen achteraf. Dus maak een planning en zorg ervoor dat je die planning blijft volgen!

Discipline is de sleutel in het examenjaar. Zonder discipline, kan je geen planning in elkaar zetten en kun je deze planning zeker ook niet volgen.

Ask for help
Dit is een tip die we vanaf het begin van onze schoolcarrière horen, dus het moet wel echt nuttig zijn. DOEN! Vragen stellen kan je zoveel helpen, je hoeft je niet te schamen om vragen te stellen. Het kan kan je alleen maar helpen. Vraag om hulp in alle situaties, problemen thuis, schoolproblemen, moeilijkheid bij een vak, et cetera. Vragen om hulp is de beste hulp die je jezelf kan bieden. Alles begint hiermee, de hulp zelf komt door deze vraag te stellen.

Hopelijk haalt iedereen die in het examenjaar zit zijn/haar examens met mooie voldoendes en kunnen hun diploma trots in ontvangst nemen. Zonder discipline, motivatie, doorzettingsvermogen en vragen om hulp zal het examenjaar moeilijker zijn dan nodig is.

Leave a Reply