Een groep vrijwilligers is gestart met het testen van de bevolkingscensus, Censo 2020. Het doel van deze pilot is het testen van het hele digitale proces. Dit gaat namelijk de eerste keer zijn dat de census met een tablet wordt afgenomen, en niet meer handmatig. Daarbij worden de vragen getest alsook de gebruikte procedures om de gecollecteerde data te controleren. De bedoeling is dat op basis van deze eerste testronde de nodige aanpassingen worden gemaakt in de aanstaande bevolkingscensus. De tweede pilot zal plaatsvinden in oktober, maakt het CBS bekend. Bij een bevolkingscensus, ook wel ‘volkstelling’ genoemd, gaan onderzoekers van huis tot huis om de sociaal-economische situatie vast te leggen middels een enquête. Vragen die worden gesteld hebben betrekking op onder andere persoonlijke gegevens, gezondheid, onderwijs, werk en inkomen, burgerlijke staat en vervoer.

Leave a Reply