Jongeren denken mee over oplossingen maatschappij

Bij het TNO Aruba werd op zaterdag 20 juli 2018, de laatste editie van het Youth Impact Café gehouden. Jongeren konden in de maand juli samenkomen en situaties en problemen die ze in het dagelijks leven meemaken bespreken. De nadruk werd gelegd op zowel het positieve als het negatieve gedeelte, waarbij er ook reële oplossingen besproken werden. De Heart-Centered Leadership Foundation wil met dit initiatief jongeren stimuleren hun stem te laten horen.

Het is de bedoeling dat na afloop de resultaten van dit initiatief gepresenteerd worden aan stakeholders en de regering, in augustus. Dat zegt Keyla Rojas, projectcoördinator van de stichting. Zij is met het initiatief gekomen. “Het is een platform van jongeren voor jongeren. We willen naar de jongeren luisteren en hen actief laten werken aan oplossingen die zij zien voor de samenleving. Niet alleen praten, we willen een stap verder gaan.” Onder de deelnemers waren er ook kandidaten van Miss Youth Aruba, leden van het jeugdparlement en jongeren van diverse middelbare scholen op het eiland.

Het initiatief is in mei gestart en op 7 juli vond de eerste bijeenkomst plaats. Er zijn drie impact cafés georganiseerd. De eerste werd in San Nicolas gehouden, de tweede in Paradera en de laatste werd afgelopen zaterdag in Noord gehouden. In totaal hebben 42 jongeren deelgenomen aan het initiatief, aldus Rojas. Via sociale media en mond tot mond reclame werden jongeren tussen de 14 en 21 jaar gevraagd om mee te doen. Er werden bij elk café vier onderwerpen besproken: onderwijs, participatie, veiligheid en gezondheid. Deze zijn onder meer onderdeel van de Rechten van het Kind en sluiten ook aan op de ‘Sustainable Developments Goals’ (SDG’s). “Hiermee willen we een gesprek op gang brengen en jongeren aanmoedigen zelf verandering aan te brengen in situaties waar ze mee zitten.”

Voortrekker van het project, Xaui Thijsen, wilde graag laten zien dat jongeren actief mee willen denken aan oplossingen en hun stem willen laten horen. “Wellicht dat ze niet weten waar ze moeten beginnen of de mogelijkheid of plek niet hebben om het te doen. Daarom moeten we beginnen hen te helpen zodat ze uiteindelijk ons ook kunnen helpen”, zegt ze enthousiast. “Als ik eerlijk ben, wilde ik graag ook jongeren die in de wijken zelf problemen meemaken erbij hebben zodat ze hun stem konden laten horen.” Zo kwamen verschillende sociale problemen ter sprake waarbij jongeren zelf oplossingen bedachten. Veel meisjes voelen zich bijvoorbeeld op straat niet veilig, uitspraken zoals ‘ik voel me als een hond behandeld door volwassenen’ kwamen voorbij. “Als echter twintig keer dit zelfde probleem aangekaart wordt, zijn er ook twintig oplossingen en dat zorgt ervoor dat we verandering willen aanbrengen.”

De stichting is op het idee gekomen door haar samenwerking met de Nederlandse stichting ‘Samen met de jeugd’. Het idee is gebaseerd op een werkvorm die in diverse landen gebruikt wordt, ‘The World Café’. Het is een werkvorm om een levendige gezamenlijke dialoog op te zetten rondom vragen die leven in de maatschappij. Dit gebeurt door kleine groepen rond een cafétafeltje bij elkaar te brengen en over een of meer onderwerpen te praten die er echt toe doen in het leven, het werk of de gemeenschap van de deelnemers. Deelonderwerpen en inzichten worden op een A3-vel vastgelegd in collectief gemaakte mind maps met plaknotities. Zo ontstaan innovatieve mogelijkheden om in actie te komen op natuurlijke wijze.

Volgens de stichting is het de bedoeling dat er in de toekomst meer Youth Impact Cafés georganiseerd gaan worden. “We hopen het café naar de scholen te kunnen brengen”, zegt Rojas. Volgens Thijsen moeten jongeren hun stem laten gelden. “Je kracht zit in je geest, laat je gedachten niet alleen gedachten zijn, laat je stem horen. Als je tips hebt over wat er beter kan laat je stem vooral horen. Het is van belang dat iedereen bij elkaar komt om de Arubaanse samenleving te verbeteren. Om iets te veranderen heb je niet één persoon nodig maar het hele eiland dat samenkomt voor een betere toekomst.”

Leave a Reply